Inungnut Takuyauyungnaqtut Titiqat Huli Atulingittut

Inungnut Takuyauyungnaqtut Titiqat Huli Atulingittut

Tapkuat Inungnut takuyauyungnaqtut titiqat tatya havaktauyut. Takutyavaqhi FTP qagitauyaqaqvikput laisuyunut tukhigautinutlu tuhaqtakhanut.

Nunavut Imaligiyit Katimayit FTP Qagitauyaqaqvia