Quyagitnaq Apiqutit

Executive Department

Stephanie Autut

Ataniuyuq Hivuliqti Tel.: 867-360-6338

Ben Kogvik

Titigaqtilagik Uqaqtilu Tel.: (867) 360-6338 ext: 24

Technical Department

David Hohnstein

Hivuliqti Piluarnaqtuliqutit Kivgaqtutit Tel.: (780) 443-4406

Sean B. Joseph

Piluaqnaqtuliqutinut Kivgaqtutit Tel.: (604) 321-8185

Karén Kharatyan

Piluaqnaqtuliqutinut Kivgaqtutit Tel.: (867) 360-6338 ext. 35

Sonia Aredes

Piluaqnaqtuliqutinut Kivgaqtutit Tel.: (867) 360-6338 ext. 32

Corporate Department

Raymond Quqshuun

Hivuliqti Kuapurisanut Kivgaqtit Tel.: (867) 360-6338 ext. 25

Edna Porter

Kiinauyaligiyi Tel.: (867) 360-6338 ext. 23

Licensing Department

Robin Ikkutisluk

Laisaliqutit Aulatyutinut Ikayuqti Tel.: (867) 360-6338 ext. 28